Personcertificering Energiledelse

Dancert tilbyder personcertificering inden for energiledelse. 


Dancert tilbyder personcertificering for personer, der har uddannet sig i energiledelse i virksomheder og organisationer med udgangspunkt i standarden ISO 50001.
Som certificeret energileder får du dokumentation for, at du faktisk har opnået de kompetencer, der kræves som energileder.

Du kan læse mere om certificeringsordningen her: Certificeringsordning for energiledere

Ansøgningsskema rekvireres hos Dancert på info@dancert.dk

Prisen for certificering i 2019 er 6.000 kr. eksklusive moms. Du skal hertil lægge udgifter til nødvendig uddannelse hos en relevant kursusudbyder.

Du finder her en beskrivelse af processen for behandling af anker og klager for personcertifikater:
Behandling af klager - Personcertificering