name

Personcertificering

Dancert tilbyder akkrediteret personcertificering inden for innovationsledelse. 


Dancert tilbyder akkrediteret personcertificering for personer, der har uddannet sig til innovationsledere med brug af standarden TS/EN 16555 som udgangspunkt for ledelse af innovation i virksomheder og organisationer. Som certificeret innovationsleder får du dokumentation for, at du faktisk har opnået de kompetencer, der kræves som innovationsleder.

Her beskrives Certificeringsprocessen for Innovationsledelse

Du kan læse mere om certificeringsordningen her: Certificeringsordning for innovationsledere

Du kan rekvirere ansøgningsskema hos Dancert på info@dancert.dk.

Prisen for certificering i 2018 er 5.000 kr. eksklusive moms. Du skal hertil lægge udgifter til nødvendig uddannelse hos en relevant kursusudbyder.