Certificeringsprocessen for Innovationsledelse

Gyldighedsområde:

Ledelse af innovationsprocesser i virksomheder eller organisationer.

Krav til certificering:

Ansøger skal have en bachelor- eller masteruddannelse af teknisk eller merkantil karakter, der har givet kvalifikationer til at sætte sig ind i tekniske og forretningsmæssige forhold af betydning for innovationsprocesser i organisationer.

Alternativt kan en ansøger søge om certificering, hvis der kan dokumenteres lignende færdighede; f.eks. fra 10+ års arbejdserfaring eller anden uddannelse, hvor det må forventes, at en ansøger har opøvet tilsvarende kvalifikationer.

Certificeringen forudsætter en grundlæggende færdighed i læsning og forståelse af engelsksprogede tekster.

Ansøger skal have gennemført et kursus i innovationsledelse dækkende alle 7 områder i CEN/TS 16555 af minimum 50 timers varighed. På kurset skal udarbejdes en skriftlig opgave, der indgår i bedømmelsen. Se detaljer i Beskrivelse af certificeringsordning for innovationsledere.

Ansøger skal fremsende en ansøgning til Dancert A/S. Ansøgningsskema rekvireres på info@dancert.dk.

Ansøgningen skal indeholde navn og kontaktoplysninger på ansøger. Ansøgningen skal vedlægges kopi af CV og uddannelses-/eksamensbeviser for videregående uddannelse.

Vurderingsprocessen

I forbindelse med certificering skal ansøgers skriftlige opgave fra kurset vurderes m.h.t. om den behandler følgende emner:

  • En gap-analyse i en organisation, med det formål at identificere konkrete tiltag, der øger organisationens innovationskapabilitet
  • Udvælge og tilpasse indholdet i CEN/TS 16555 til praktisk anvendelse, baseret på en forståelse af den praktiske kontekst (organisation og situation)
  • Redegøre for en kritisk refleksion over dele af CEN/TS 16555 i forhold til anden innovationsteori og/eller empirisk observerede innovationspraksisser
  • Inddrage relevant empirisk data fra organisation, f.eks. interviews, organisationsdiagrammer/beskrivelser, strategibeskrivelser, medarbejderhåndbøger etc.
  • Kommunikere analyser og anbefalinger for forbedring af innovationskapaciteten i en organisation kort, præcist og logisk sammenhængende, med klare argumenter udledt fra teori og empiriske observationer.

Ansøger skal gennemføre en multiple choice-prøve, hvor der skal svares rigtigt på mindst 20 ud af 26 spørgsmål.

Rettigheder og forpligtelser

Som ansøger og certificeret person styres rettigheder og forpligtelser af Dancerts almindelige vilkår.

Takster

Certificering koster 5.000 kr. eksklusive moms (i 2019). Der skal betales gebyr, selv om der ikke opnås certificering.

Certifikatet er gældende i 5 år. Ved recertificering efter 5 år er prisen 5.000 kr. eksklusive moms (i 2019).