Ny certificeringsordning for statikere på vej

Dancert arbejder på at blive akkrediteret til certificering af statikere efter Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (BEK 1616). Vi arbejder nu på at være klar inden sommerferien!


Med det nye BR18 bliver dokumentation og kontrol af statiske forhold ikke længere en kommunal opgave efter en overgangsperiode. Fremadrettet får certificerede rådgivere ansvaret for at sikre, at konstruktionskrav overholdes. Det giver mulighed for, at den tekniske byggesagsbehandling for bærende konstruktioner fremover varetages af private virksomheder.

Efter overgangen til BR18 er udfasningen af den tekniske byggesagsbehandling fra de kommunale myndigheder begyndt. Efter en overgangsperiode, som forventes afsluttet med udgangen af 2019 skal dokumentation og kontrol foretages af certificerede rådgivere.

Derfor er Dancert A/S på vej med en ny certificeringsordning, som tager afsæt i Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (BEK 1616). Det forventes, at den nye certificeringsordning er klar inden sommerferien. Personer vil kunne ansøge om certificering til følgende tre ordninger: 

  • Certificeret statiker til konstruktionsklasse 2 (se figur vedr. certificeringsprocessen her nedenfor)
  • Certificeret statiker til konstruktionsklasse 3 og 4
  • Certificeret statiker til tredjepartskontrol af statik

Dancert A/S har lang erfaring inden for certificeringsprocesser og er i forvejen akkrediteret efter DS/EN ISO/IEC 17024. Dancert A/S har ligeledes stor erfaring med drift af akkrediterede certificeringsordninger i byggebranchen, herunder personcertificering.

Om ansøgningsprocessen til den nye certificeringsordning

Ansøgningsprocessen vil bestå i dels at dokumentere ansøgerens kompetencer (evne til at anvende viden om Bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner) og dels ansøgerens kvalifikationer (faglige forudsætninger opnået gennem uddannelse, erfaring og tilsvarende). For ansøgere til konstruktionsklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol vil der også indgå en mundtlig redegørelse af indsendt projekt.

Vil du vide mere

Kontakt Jørgen Baadsgaard-Jensen, adm. direktør, Dancert A/S
Tlf. 7220 2320
E-mail: jbad@dancert.dk

Hvis du sender en mail til os om, at du er interesseret i at blive certificeret, skriver vi til dig, så snart vi er klar til at modtage ansøgninger!

Læs mere:
Vejledning om certificering af statikere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (BEK 1616)

Se figur: