Orienteringsmøder - Certificerede statikeres virke

Dancert afholder to orienteringsmøder om certificerede statikeres virke:

Fredag den 21. august 2020 på Teknologisk Institut i Aarhus, kl. 13-15
OBS: MØDET I AARHUS ER AFLYST grundet covid-19-situationen i Aarhus

Mandag den 24. august 2020 på Teknologisk Institut i Taastrup, kl. 13-15
(Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, Konferencesalen, indgang 1)

Det er gratis at deltage, men vi vil bede om, at tilmelding foretages pr. e-mail til: info@dancert.dk
Venligst oplys navn, firma og e-mail på deltageren/deltagerne, som ønskes tilmeldt.

Status: Der er pt. ikke flere ledige pladser ved mødet i Taastrup. Vi har oprettet en venteliste.

Det bliver nu også muligt at deltage i mødet i Taastrup via skype. Skriv til info@dancert.dk for modtagelse af link til skype-deltagelse.

OBS:
Mødet i Taastrup den 24. august 2020 optages på video. Der optages ikke billeder af tilhørerne, men lyd vil blive gengivet. Ved tilmelding til mødet i Taastrup giver du samtykke til, at Dancert må anvende videooptagelser af dig i forbindelse med mødet. Billeder og lyd vil blive anvendt på Dancerts hjemmeside i op til 3 år, med det formål at gøre informationerne tilgængelige for alle interesserede. Du har til enhver tid mulighed for skriftligt at trække dette samtykke tilbage.

Læs mere om behandling af dine persondata og dine rettigheder her: http://www.dancert.dk/gdpr/persondatapolitik/


Som certificeret statiker er det vigtigt, at du efterlever kravene til dit virke som certificeret statiker for at opretholde dit certifikat. Du vil årligt blive bedt om en oversigt over alle de projekter, hvor du har virket som certificeret statiker – enten som projekterende eller kontrollerende. Ud fra disse vil der blive udvalgt nogle projekter, hvor det skal bedømmes, om du har virket som krævet i bygningsreglementet.

Det er således vigtigt, at du har en god viden om, hvad du er forpligtet til at udføre og sikre udførelsen af som certificeret statiker. I bygningsreglementet er der nu opstillet krav til de certificerede statikeres virke i kapitel 32 og kapitel 33. For begge kapitler ligger både krav og vejledning.

Dancert afholder orienteringsmøder, hvor du vil få information om:

Den certificerede statikers rolle:

 • Kontrollant
 • Ledende kontrollant
 • Projekterende
 • Ledende projekterende

Krav til den certificerede statiker:

 • Formålet med den certificerede statikers virke
 • Dine pligter i dit virke
 • Kravene til de enkelte dele, du skal udføre, og hvilke dele som evt. kan uddelegeres
 • Krav til de enkelte dele som start- og sluterklæring, dokumentation af konstruktionsklasser, kontrolplan, redegørelse for virket m.m.

Dokumentation af virke ved de forskellige roller, især ved ledende projekterende og ledende kontrollerende.

Nye krav i SBI 271, dokumentation af udførelse, særlige kontroller mv.

Krav til start- og sluterklæringer

Begrundelse for valg af konstruktionsklasser, herunder simpel og traditionel

Årlig kontrol og recertificering

Desuden gennemgås typiske fejl, som vi har observeret gennem bedømmelser - inden for:

 • Robusthed, trækforbindelser
 • Robusthed, bortfald
 • Sammenhæng i dækskiver
 • Vridningsfastholdelse af bjælker
 • Koordinering af grænseflader/bygværksprojekterendes rolle
 • Dokumentation af korrekt kontrolniveau med mere

Opfølgning på bemærkninger i bedømmelsesrapport.

Endvidere gennemgår vi dine forpligtigelser til at indberette, hvilke projekter du har arbejdet med som certificeret statiker, herunder hvad der skal inddrages i den årlige bedømmelse, og hvordan selve bedømmelsen foregår.

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til certificering af statikere og opretholdelse af certifikater.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Dancerts direktør Jørgen Baadsgaard-Jensen enten på telefon 7220 2320 eller jbad@dancert.dk

Tilmeld nyhedsbrev

×