Certificeringsudvalg


Certificeringsudvalgets opgave er at virke for Dancerts troværdighed, herunder:

a) Sikre og bekræfte Dancerts upartiskhed
b) Rådgive om overordnede retningslinjer, herunder politikker og procedurer, for Dancerts drift
c) Overvåge Dancerts certificeringsaktiviteter, herunder:
 - at certificering gennemføres upartisk og ikke-diskriminerende
 - at certificeringen gennemføres i overensstemmelse med fastlagte politikker
 - at certificeringen opfylder sine formål

Udvalget består af:
Bjarne Overgaard, Bedsted Lø Grusværker ApS
Mads Sørensen, Dan-Element A/S
Tonny Dalsgaard, DLH Danmark A/S
Christian Munch-Petersen, Emcon A/S
Rasmus Ingomar Petersen, COWI
Kaj Bryder, Teknologisk Institut, Energi og Klima