Kvalitetsledelse - giver plads til kundefokus


”Det er vanskeligt at forestille sig, hvordan man som topchef kan drive en virksomhed tilfredsstillende uden, at der er visse rutiner gældende for arbejdets udførsel” sagde topchefen for en anerkendt stor dansk virksomhed. Dermed hentydede han til, at hvis ikke man har fastlagt visse fremgangsmåder i virksomheden, vil medarbejderne i stor udstrækning selv finde på det, som de mener, er den bedste løsning. Resultatet vil være en uoverskuelig organisation med anarkistiske tilbøjeligheder. Det vil både give interne unødvendige gnidninger (misforståelser, fejl, genbearbejdning) og eksterne kunderelaterede problemer (fejlleverancer, overskreden leveringstid, reklamationer).

Kundefokus
Hvis man som løsningsmodel vælger at opbygge et kvalitetsledelsessystem efter DS/EN ISO 9001-standarden, kan man få certifikat af Dancert. Certifikatet viser både, at virksomheden følger visse fastlagte arbejdsgange, og at kunderne kan have tillid til, at der leveres ensartede produkter hver gang.

DS/EN ISO 9001 er procesorienteret
Der er ikke noget nyt, at en virksomhed har gavn af et kvalitetsledelsessystem, men de krav, som DS/EN ISO 9001-standarden lægger op, har skiftet karakter fra at være meget bureaukratiske til at være procesorienterede. Det betyder blandt andet, at virksomhederne nu skal tænke over, hvordan man gennemfører den enkelte procesdel, og hvordan man får sammenbundet de enkelte dele til en samlet og optimal helhed.

 

Tilmeld nyhedsbrev

×