name

ATEX

Dancert A/S tilbyder certificering af ATEX-kvalitetsmodulerne (kaldet PQAN), specificeret ved direktivets Annex IV, VI og VII (3, 6 og 7).


Materiel for brug i eksplosionsfarlig atmosfære (støv/gas) (ATEX-materiel)

Det nye ATEX-direktiv 2014/34/EU -  så vel som det gamle direktiv 94/9/EC – indeholder en række kvalitetsmoduler, der finder anvendelse i forbindelse med certificering af Ex-produkter. Inden for ATEX-området kan eksempelvis et certificeret ISO 9001-system ikke ”stå alene”. I tillæg til et eksisterende kvalitetsstyringssystem stiller ATEX-direktivet krav om et ”udvidet” kvalitetsstyringssystem, der omfatter en lang række fortolkninger og skærpelser. Disse ”tillægskrav” er specificeret i standarden DS/EN/ISO 80079-34: ”Eksplosive atmosfærer - Anvendelse af kvalitetsstyringssystemer til fremstilling af materiel”.

ATEX-direktivet (2014/34/EU) gør det bemyndigede organ ansvarlig for at udføre vurdering og overvågning af kvalitetsstyringssystemer og udstede et ”Production Quality Assurance Notification” (PQAN). Der er således angivet helt specifikke krav til “kvalitetsmoduler” for anvendelse i forbindelse med produktcertificering inden for Kategori 1- og Kategori 2-materiel.

PQAN-moduler for Kategori 1 og M1 (typisk materiel for anvendelse i Zone 0 eller Zone 20)

Den grønne boks i diagrammet angiver det såkaldte: ”Production Quality Assurance Notification”, som finder anvendelse for Kategori 1- og M1-materiel.

 

PQAN-moduler for Kategori 2 og M2 (typisk materiel for anvendelse i Zone 1 eller Zone 21)

De grønne bokse i diagrammet angiver det såkaldte: ”Product Quality Assurance Notification” samt alternativet ”Notice of Conformity to Type”, som typisk finder anvendelse, hvis fabrikanten har valgt at udfærdige en kvalitetsplan for et helt specifikt Ex-produkt.

 

 

Dancerts auditorer inden for Ex-området har mange års erfaring, og vi ser frem til at kunne tilbyde vores assistance.

 

For yderligere oplysninger kan ligeledes henvises til: 

Supplerende bestemmelser for certificering af ATEX-kvalitetsmoduler, udgave 2, marts 2023

Download gerne vores ”ATEX-Guide” og få et overblik over diverse begreber og terminologier, der anvendes i Ex-branchen.

 

Kontaktinfo omkring ATEX-direktiverne:

Auditor Steen Christensen:        +45 7220 2693, e-mail: stec@teknologisk.dk

Auditor Jakob Nittegaard:          +45 7220 3466, e-mail: jnit@teknologisk.dk

 

Tilmeld nyhedsbrev

×