Personcertificering Statikere

Dancert tilbyder akkrediteret personcertificering for statikere efter Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (BEK 1304).

 


Du kan læse mere om certificeringsordningen her: Personcertificering af Statikere

Du kan læse mere om certificeringen af statikere her:

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (BEK 1304)

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Kompetencevurdering i forbindelse med certificering som statiker 

Særligt om brug af assistance ved ansøgning til konstruktionsklasse 3-4

Orienteringsmøder/ERFA-møder vedr. statikere - Find materiale og video-optagelser her

Ansøgningsskema kan hentes her: Ansøgningsskema - personcertificering statikere

Skemaet indsendes til: info@dancert.dk

Prisen for certificering i 2024 er:

NY CERTIFICERING:

For certificering til konstruktionsklasse 2:
Certificeringsgebyr på 30.000 kr.
Bedømmelsen af byggeprojekt afregnes efter medgået tid, hvor der må regnes med en pris for bedømmelsen i størrelsesorden af 40.000-60.000 kr.

For certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol:
Certificeringsgebyr på 45.000 kr.
Bedømmelsen af byggeprojekt afregnes efter medgået tid, hvor der må regnes med en pris for bedømmelsen i størrelsesorden af 70.000-120.000 kr.

Ved ansøgning igen efter ikke at blive indstillet til certificering opkræves et gebyr på 15.000 kr.

Certificerede statikere, som ansøger om certificering til en højere konstruktionsklasse, opkræves et certificeringsgebyr på 15.000 kr.

Certificeringsgebyret vil blive faktureret i forbindelse med udsendelse af accept af ansøgning, som Dancert fremsender, når ansøgning modtages.

Det resterende beløb for certificeringsprocessen faktureres efter endt forløb.

Fakturaer fremsendes, uanset om der kan udstedes certifikat.

Certificeringsgebyr dækker behandling af ansøgning, kvalifikationsbedømmelse og verifikation af bedømmelser. Gebyret opkræves, uanset om der kan udstedes certifikat eller ikke.

Pris ved klager
Dancerts almindelige vilkår angiver i stk. 10.2, at hvis en klage findes uberettiget, påhviler det klager at betale Dancerts omkostninger. Det må forventes, at disse omkostninger kan ligge i omfang fra 25.000–60.000 kr.; lavest for konstruktionsklasse 2-ansøgninger og i den høje ende for konstruktionsklasse 3-4.

Priserne er eksklusive moms.

Obs: 

Pris ved kommentering af bedømmelsesrapporter

Ved returnering af bedømmelsesrapporter fra ansøger/certificeret med bemærkninger til bedømmelsesrapporter, hvor ansøger/certificeret ikke er enig i bedømmelsen, afregnes Dancerts timer brugt til besvarelse efter medgået tid.


ÅRLIG OVERVÅGNING:

Til brug for den årlige overvågning skal den certificerede statiker indsende information til Dancert om alle projekter, hvor han/hun har virket som certificeret statiker.

Dancert kontakter den certificerede statiker, når det bliver tid til at indsende informationen til Dancert.

Skema 8050 "Årlig indkaldelse af projekter – statikere” skal bruges til at indsende denne information. Skemaet kan hentes her: Skema 8050 (udgave 8 fra juni 2022).

Vi anbefaler at downloade skemaet og udfylde det løbende med nye opgaver/projekter og tilrette, efterhånden som opgaverne udføres.

Ved den årlige overvågning af den certificerede statikers virke udtages et projekt, hvortil der er opnået ibrugtagningstilladelse til bedømmelse af virket som certificeret statiker. 

Bemærk - ingen overvågning ved 4. år

Som det er beskrevet i BR18 ”Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere” dateret d. 01-07-2022, skal der ikke foretages overvågning ifm. 4. år. Det betyder, at Dancert skal overvåge dit virke for: 1. år (OV1), 2. år (OV2) og 3. år (OV3) samt inden recertificering, som foregår inden udgangen af certifikatets udløbsdato.


PRISER, årlig overvågning 

Årsgebyr for registrering af den enkelte certificerede statikers opgaver mv.: 5.000 kr.

Bedømmelsen af virket som statiker afregnes efter medgået tid, hvor der må regnes med en pris for bedømmelsen i størrelsesorden af 20.000-35.000 kr.
(medmindre yderligere kontrol er nødvendig)

Priserne er eksklusive moms.

Certifikater 

Dancert skal formelt gøre opmærksom på, at Dancert har eneejerskab til alle personcertifikater.

Klager

Du finder her en beskrivelse af processen for behandling af anker og klager for personcertifikater:

Behandling af klager - Personcertificering

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

×