Vejen til CE-mærkning


Hvis en byggevare skal sælges i EU-medlemsstater, skal den CE-mærkes. Det sker for at dokumentere, at byggevarens egenskaber stemmer overens med de gældende harmoniserede standarder.

I de såkaldt ”harmoniserede europæiske standarder” er det system, som fabrikanten skal bruge til at dokumentere, at varens egenskaber stemmer overens med det dokumenterede, fastlagt. For nogle varer kan systemet været fastlagt i en teknisk godkendelse (ETAG).

Byggevareforordningen kræver desuden altid, at fabrikanter skal have et system til produktionsstyring for at kunne attestere overensstemmelse.

Afhængigt af produkt og dets overensstemmelsessystem er der forskellige krav til prøvning og overensstemmelse i form af certificering.

Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer overens med den relevante harmoniserede standard eller europæiske tekniske godkendelse. De detaljerede regler for denne attestering af overensstemmelse findes i den enkelte standard eller godkendelse.

Seks systemer for niveauet for attestering af overensstemmelse Overensstemmelsessystemet for en given byggevare fastlægges ud fra sikkerhedshensyn.

Sammenhængen mellem hvad virksomheden og certificeringsorganet skal yde er illustreret i følgende oversigt.

Tilmeld nyhedsbrev

×