Ny certificeringsordning iht. DS 1140 + infomøder

Dancert arbejder på at lave en ny frivillig certificeringsordning for entreprenørvirksomheder, der udfører bærende konstruktioner. Ordningen vil basere sig på DS 1140’s krav til udførelseskontrol.


Målsætningen er, at "den tunge rapportering”, Den Statiske Kontrolrapport udførelse arbejde, B3.2.2.x, kan erstattes af et certifikat, der godtgør, at virksomheden lever op til de krav, der stilles i DS 1140, og at den certificerede statiker på denne baggrund ikke fremover behøver at gennemføre en omfattende kontrol af entreprenørens udførelseskontrol iht. sit virke. Certifikatet skal kunne danne grundlag for udarbejdelse af sluterklæringen.

For at kunne opnå og opretholde et certifikat skal virksomheden underkaste sig en tredjepartskontrol, der vil indeholde ekstern audit. Audit vil omfatte virksomhedens kvalitetsledelsessystem og skal godtgøre, at det dækker kravene i DS 1140, og at det er implementeret i hele organisationen. Audit vil omfatte virksomhedens administrative (kontor-) arbejdspladser og virksomhedens byggepladser. Audit på byggepladserne skal godtgøre, at virksomhedens kontrol af udførelsen lever op til kravene i DS 1140. Der vil også her blive auditeret, at leverandører og underleverandører håndteres efter kravene i DS 1140.

Der slækkes ikke på de krav til udførelseskontrol og dokumentation, som bygningsreglementet og DS 1140 foreskriver. De data, der skal til for at danne B3.2.2.x Statisk Kontrolrapport for udførelse skal forefindes i virksomheden og opbevares i henhold til gældende regler og kontraktmæssige forhold. Den Statiske Kontrolrapport for udførelse skal kunne udarbejdes på forlangende.

Dokumentet B2.2.x Statisk Kontrolplan for udførelse vil blive et internt dokument, der opbevares i virksomheden.

Den udførende virksomhed skal forsat udarbejde dokumentet A5 Konstruktion som udført, som beskrevet i Bygningsreglementet.

Krav som virksomheden skal opfylde for at kunne opnå certifikat

En virksomhed, der er certificeret iht. DS1140, vil have demonstreret,

  • at den har et kvalitetsledelsessystem, der som minimum lever op til kravene i DS 1140 kapitel 4
  • at den udarbejder projektspecifikke kontrolplaner for egenkontrol og uafhængig kontrol på baggrund af standard kontrolplaner og eventuelle særlige kontroller, der fremgår af B2.2.1.x.
  • at foreskrevne kontroller gennemføres i praksis
  • at kontrollerne dokumenteres på et niveau, der viser, at de bærende konstruktioner er udført som projekteret.

Orienteringsmøder

Dancert afholder orienteringsmøder vedrørende den nye certificeringsordning:

Den 24. januar 2023 kl. 14.00-16.00 på Teknologisk Institut i Taastrup

Den 27. januar 2023 kl. 13.00-15.00 på Teknologisk Institut i Aarhus

Tilmelding sker ved at sende mail til info@dancert.dk, hvor man bedes oplyse navn, firma og e-mail samt hvilket møde man ønsker at deltage i; Taastrup eller Aarhus.

Dancert kvitterer for tilmeldingen ved fremsendelse af en mødeindkaldelse inden for en uges tid, efter tilmeldingen er modtaget.

For yderligere information, se:
DS 1140:2019 - Webshop Dansk Standard
DS/INF 1140:2022 - Webshop Dansk Standard

Tilmeld nyhedsbrev

×