Adm. direktør til Dancert A/S søges


Dancerts administrerende direktør har valgt at gå på pension ved udgangen af 2023, og derfor søger vi en ny direktør for selskabet. Hovedopgaven er dels at sikre god økonomi i selskabet gennem de eksisterende aktiviteter, samt gennem nytænkning, indsigt og kendskab til branchen at finde og udnytte nye forretningsområder inden for Dancerts eller Instituttets naturlige fagområder.

Dancert er en mindre organisation bestående af 3 erfarne konsulenter, en sekretær og så den administrerende direktør. Herudover trækker Dancert på ca. 50 faglige specialisters kompetencer, når der skal udføres audits hos kunderne eller foretages vurderinger af disse op mod krav til de forskellige former for certificering. Desuden trækker Dancert på Instituttets fællesfunktioner, herunder fx HR, jura, økonomi, kantine m.m. Den administrerende direktør refererer til bestyrelsen og vil kunne deltage i Teknologisk Instituts ledergruppe.

I 2023 forventes organisationen udvidet yderligere med 2-3 medarbejdere som følge af nye opgaver.

Et væsentligt succeskriterie vil derfor være at optimere de nuværende certificeringsordninger, sikre sund økonomi, høj kvalitet og udvikle nye områder.

Kandidaten

Vi forventer, at du har en akademisk teknisk/naturvidenskabelig baggrund. Desuden har du flere års erfaring som leder i en virksomhed eller organisation med en mangfoldighed af kunder og interessenter og med politisk forståelse for beslutningsprocesser. Du er uvildig og uafhængig af særinteresser og andre erhverv.

Du har kendskab til certificeringer eller kvalitetsstyringssystemer erhvervet fra byggeleverandører, rådgiverbranchen, producenter, industri, interesseorganisationer, konsulenthuse eller anden relevant branche. Det er en fordel med kendskab til byggebranchen, men ikke et krav.

Du har en god forretningsforståelse og forståelse for økonomi, tænker innovativt og har empati og flair for at skabe gode relationer. Du evner at navigere i en kompleks organisation med mange interne og eksterne interessenter.

Gage og benefits

Du får et job i en veldrevet og velrenommeret, solid virksomhed, hvor omgangstonen er venlig med respekt for hinanden.

Du tilbydes et godt arbejdsmiljø med en udstrakt grad af frihed under ansvar. Vi tilbyder en konkurrencemæssig løn, der afspejler de krav, der stilles.

Du må forvente omkring 50 rejsedage i Danmark og et begrænset antal udlandsrejser.

Tiltrædelse

Stillingen ønskes tiltrådt 1. august 2023.
Vores nuværende adm. direktør går på pension ved udgangen af 2023 og vil være til rådighed indtil da.


Henvendelse vedr. denne stilling rettes til:

EQ Search Partners
Managing Partner, Steen Høybye Mortensen
TOWER 77, Vandtårnsvej 77
2860 Søborg

+45 4012 3806

shm@eqsearchpartners.dk

Tilmeld nyhedsbrev

×