Tilbagekaldelse af certifikat fra virksomheden BG Beton A/S


Virksomheden BG Beton A/S har frem til 8. juni 2015 haft produktionsstedet Nordsøvej 15, 2100 København Ø under certifikat hos Dancert.

Den 8. juni 2015 suspenderede Dancert virksomhedens certifikat, da betingelserne for opretholdelse af certifikatet bedømtes ikke længere at være opfyldt. Efterfølgende er certifikatet endeligt ophørt.

Alle, der siden 30. april 2013 har modtaget produkter fra BG Beton A/S, Nordsøvej 15, 2100 København Ø, bør derfor være opmærksomme på, at Dancert ikke kan bekræfte, at produkterne opfylder certificeringskravene – uanset at produkterne kan være leveret med henvisning til certifikat hos Dancert.

Om det suspenderede certifikat kan oplyses følgende:

Certifikatnummer: B385

Produktionssted: Nordsøvej 15, 2100 København Ø

Certificeringsgrundlag:
DS/EN 206-1:2002 + A1:2004 + A2:2005 Beton – Del 1: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse.
DS 2426:2009 Beton – Materialer, Regler for anvendelse af DS/EN 206-1 i Danmark

Gyldighedsperiode:

2013-04-30 til 2016-04-30 (Suspenderet 2015-06-08 og endeligt ophørt 2015-08-26)

Hvorfor offentliggør Dancert informationer som ovenstående?
Dancert lægger stor vægt på, at certifikat hos Dancert skal sikre troværdigheden af de certificerede produkter og virksomheder.

Certificerede virksomheder er forpligtet til at efterleve de krav, der gælder for certificeringen. Såfremt der sker afvigelser fra certificeringskravene, skal virksomheden afhjælpe og korrigere afvigelserne; herunder orientere kunder og/eller tilbagekalde leverede produkter, hvis dette skønnes nødvendigt.

Information som ovenstående gives i tilfælde, hvor Dancert kan konstatere, at en virksomhed ikke har opfyldt certificeringskrav, men det ikke har kunnet verificeres, at virksomheden selv i nødvendigt omfang har orienteret kunder og/eller tilbagekaldt produkter.

Dancert håber hermed, at enkelte virksomheders manglende opfyldelse af certificeringskrav ikke vil skade tilliden til det store flertal af certificerede virksomheder, der hver dag lægger en stor indsats i at opfylde certificeringskravene.

Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til info@dancert.dk

Tilmeld nyhedsbrev

×