COVID-19

Dancert arbejder videre med gennemførelse af audit og bedømmelser, så vidt muligt.

System-/produktcertificering: I vil som virksomhed blive kontaktet m.h.p. at afklare jeres situation, og under hvilke forhold audit kan gennemføres.

Dancert vil selvfølgelig følge gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Personcertificering: Her fortsættes som sædvanligt.

Orienteringsmøder - Certificerede statikeres virke

OBS: Grundet COVID-19 udsætter vi orienteringsmøderne på ubestemt tid!

Nærmere info følger!

------------------------------

Som certificeret statiker er det vigtigt, at du efterlever kravene til dit virke som certificeret statiker for at opretholde dit certifikat. 

Dancert A/S inviterer til to orienteringsmøder, hvor du blandt andet får viden om, hvad du er forpligtet til at sikre udførelsen af som certificeret statiker:

Læs mere

Statikere kan nu blive certificeret hos Dancert!

Som de første i Danmark er Dancert A/S nu blevet akkrediteret til certificering af statikere.

 

 

Læs mere

Nyt certificeringsgrundlag til Døre og Vinduer

Nye supplerende bestemmelser for certificering af døre og vinduer. 

- Nyt supplerende certifikat.

Læs mere

Nyheder

02. april 2020: Ny frivillig certificeringsordning hos Dancert: Certificering af produktionsstyring for affaldsforbrændingsslagge til brug i bærelag i…

Læs mere

Certificeringsprocessen

For alle typer af certificeringer skal vi bruge oplysninger om: Virksomhedens navn og adresse Juridiske enheder dækket af ansøgning/tilbud Lokat…

Læs mere

Om certificering

Praktisk vejledning - Certificering Dancert A/S kan normalt ikke udstede certifikat på krav, som ikke er indeholdt i et anerkendt kravgrundlag, men mu…

Læs mere

Produktcertificering

Produktcertificering af certificering af produktionskontrolsystemer, der skal sikre bestemte egenskaber ved de produkter, der produceres. I EU er der …

Læs mere