COVID-19

Dancert arbejder videre med gennemførelse af audit og bedømmelser, så vidt muligt.

System-/produktcertificering/KLS-El: I vil som virksomhed blive kontaktet m.h.p. at afklare jeres situation, og under hvilke forhold audit kan gennemføres.

Dancert vil selvfølgelig følge gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Personcertificering: Her fortsættes som sædvanligt.

Orienteringsmøder - Certificerede statikeres virke

OBS: Grundet COVID-19 udsætter vi orienteringsmøderne på ubestemt tid!

Nærmere info følger!

------------------------------

Som certificeret statiker er det vigtigt, at du efterlever kravene til dit virke som certificeret statiker for at opretholde dit certifikat. 

Dancert A/S inviterer til to orienteringsmøder, hvor du blandt andet får viden om, hvad du er forpligtet til at sikre udførelsen af som certificeret statiker.

Læs mere

Statikere kan nu blive certificeret hos Dancert!

Som de første i Danmark er Dancert A/S nu blevet akkrediteret til certificering af statikere.

 

 

Læs mere

Nyt certificeringsgrundlag til Døre og Vinduer

Nye supplerende bestemmelser for certificering af døre og vinduer. 

- Nyt supplerende certifikat.

Læs mere

Nyheder

7. april 2020: Der er en ny udgave 13 af Dancerts supplerende bestemmelser for produktcertificering. Et afsnit i tillægget til pkt. 7 vedr. vådrumsmem…

Læs mere

Certificeringsprocessen

For alle typer af certificeringer skal vi bruge oplysninger om: Virksomhedens navn og adresse Juridiske enheder dækket af ansøgning/tilbud Lokat…

Læs mere

Om certificering

Praktisk vejledning - Certificering Dancert A/S kan normalt ikke udstede certifikat på krav, som ikke er indeholdt i et anerkendt kravgrundlag, men mu…

Læs mere

Produktcertificering

Produktcertificering af certificering af produktionskontrolsystemer, der skal sikre bestemte egenskaber ved de produkter, der produceres. I EU er der …

Læs mere