Nu er produktcertificering af vinduesproduktion – DVC – en fuldt integreret del af Dancert A/S


DVC logo

I Januar 2015 flyttede Teknologisk Institut sine produktcertificeringsaktiviteter på vinduesområdet ind under datterselskabet Dancert A/S, hvor andre produkt- og systemcertificeringer varetages fra. Dette er begrundet i skærpede krav til adskillelse mellem rådgivning og certificering på produktområdet. Dette omfatter ligeledes at akkreditering 7002, nu er blevet overflyttet til Dancert A/S.

Nu har vi valgt at lægge produktcertificering af vinduer ind under Dancert A/S hjemmeside.

Dancert vil stadig bruge, det kendte og respekterede DVC navn.

Dancert A/S har skifte logo til det nuværende, der klart signalere, at Dancert A/S er en del af koncernen Teknologisk Institut. Vi er dog vidende om, at det tidligere loge bruges mange steder, hvor det ikke lige kan skiftes uden unødige omkostninger. Derfor er brugen af det gamle logo tilladt i en overgangsperiode. Det samme vil være gældende for DVC logoet. Vi vil følge, hvordan det udvikler sig over tiden, og i god tid inden give meddelelse til certifikat indehavere om et endeligt skift.