Dokumentation for certificeringen

Typeafprøvningen/Produktcertificeringen kan fx gennemføres efter kravene i direktivets 2014/34/EU bilag III.


Dokumentation for at kunne vurdere overensstemmelse med kravene, og som skal indsendes evt. sammen med et testemne er følgende:

  •          Fabrikantens navn og adresse samt information om evt. produktionssteder
  •          En beskrivelse af typen og evt. modelnøgle
  •          ATEX-mærkning
  •          Konstruktions- og fabrikationstegninger samt skitser af komponenter, delmontager, kredsløb mv. samt evt. beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for forståelse af nævnte tegninger og skitser
  •          Liste over standarder, som helt eller delvist er anvendte
  •          Risikovurdering med beskrivelse af valgte løsninger med henblik på at opfylde krav samt resultater af konstruktionsberegninger og undersøgelser mv.
  •          Evt. prøvningsrapporter
  •          Brugsanvisning
  •          Overensstemmelseserklæring (oplæg)

 

 

Tilbage til ATEX-forsiden...

Tilmeld nyhedsbrev

×