name

Nyheder

Her kan du se seneste nyt fra Dancert A/S.


10. juni 2024

DK-VAND forbereder sig til Drikkevandsdirektivet

Læs mere her

 

1. juni 2024

Ny udgave 3 af Beskrivelsen af certificeringsordningen for Energiledere

Læs mere her

 

22. april 2024

Ny certificeringsbekendtgørelse for statikere

Læs mere her

 

31. januar 2024

Kompetencevurdering i forbindelse med certificering som statiker. 

Læs mere her 

 

9. januar 2024

De næste ERFA-møder for certificerede statikere:

29. april på Teknologisk Institut i Taastrup

2. maj på Teknologisk Institut i Aarhus

Læs mere her

 

2. januar 2024

Lars Bennedsen overtager rollen som Adm. direktør i Dancert A/S. 

Læs mere her

 

21. december 2023

Den første virksomhed er nu blevet certificeret efter DS 1140. 

Læs mere her

 

1. december 2023

Dancerts adm. direktør Jørgen Baadsgaard-Jensen går på pension

Reception 13/12-2023.

Læs mere her

 

11. oktober 2023

Ny direktør i Dancert: Lars Bennedsen

Læs mere her

 

17. august 2023

Stillingsopslag: Administrativ medarbejder

Læs mere her

 

30. juni 2023

DK-VAND's bestemmelser

Der ligger nu ny udgave 4 af de supplerende bestemmelser samt bilag I, II og III her.

 

30. juni 2023

Dancert har den 30. juni 2023 opnået akkreditering på vores certificeringsordning DK-VAND.

Læs mere her

 

23. juni 2023

Aktiviteter flyttet fra Teknologisk Institut til Dancert

ATEX, Maskindirektiv, Trykudstyrsdirektiv

Yderligere info vedr. flytningen

ATEX - læs mere

Maskindirektiv - læs mere

Trykudstyrsdirektiv/PED - læs mere

 

20. juni 2023

Dancert er et uafhængigt ATEX-testhus og bemyndiget organ

Læs mere her

 

19. maj 2023

Supplerende bestemmelser for udførelseskontrol efter DS 1140

Find bestemmelserne her

 

9. maj 2023

Pressemeddelelse: Dancert rydder op i dokumentationskrav til statisk kontrol

Læs mere her

 

2. maj 2023

Nyt orienteringsmøde vedr. den nye certificeringsordning for entreprenører

13. juni 2023 i Middelfart

Læs mere her

 

1.  maj 2023

Dancert afholder ERFA-møder for de certificerede statikere i september måned.

13. september 2023 på Teknologisk Institut i Taastrup
14. september 2023 på Teknologisk Institut i Aarhus

Læs mere her

 

21. marts 2023

Ny udgave 2 af Supplerende bestemmelser for ATEX

Find bestemmelserne her

 

9. marts 2023

Ny udgave 17 af Dancerts Supplerende bestemmelser for Produktcertificering

Find bestemmelserne her

 

20. februar 2023

Dancert afholder ERFA-møder for de certificerede statikere i april måned.

17. april 2023 på Teknologisk Institut i Taastrup

24. april 2023 på Teknologisk Institut i Aarhus

Læs mere her

 

1. februar 2023

Ny udgave 16 af Dancerts Supplerende Bestemmelser for Produktcertificering.

Find bestemmelserne her

 

6. januar 2023

Stillingsopslag: Adm. direktør til Dancert A/S

Dancert søger ny adm. direktør pr. 1. august 2023.

Læs mere her

 

16. november 2022

Ny udgave 9 af Beskrivelsen af certificeringsordningen for statikere

Find beskrivelsen her

 

21. oktober 2022

Ny personcertificeringsordning: Design Thinking

Læs mere her

 

13. oktober 2022

Beskrivelse af ny certificeringsordning iht. DS 1140 + orienteringsmøder

Læs mere her, hvis du er interesseret i den nye certificeringsordning for entreprenører og andre udførende, som vil omhandle certificering af virksomhedernes udførelseskontrol i henhold til DS 1140.

 

3. oktober 2022

Dancert har ansat Torben Hessing-Olsen

Pr. 1. oktober har Dancert ansat Torben Hessing-Olsen til opstart af ny certificeringsordning for entreprenører og andre udførende.

Læs mere her

 

05. juli 2022

Nye versioner af DK-VAND's bilag til Supplerende bestemmelser

Kun overskrifterne er blevet tilrettet lidt - samt nogle tal i bilag I på side 1 er blevet rettet.

Find supplerende bestemmelser samt bilag her på Dancerts hjemmeside

 

27. juni 2022

Statikere: Skema 8050 nu i udgave 8

Brug seneste udgave af skema 8050 til indberetning af projekter ved overvågning

Find skemaet på denne side under Årlig overvågning

 

17. maj 2022

Dancert har fastlagt datoer for de næste ERFA-møder for certificerede statikere:

24. oktober på Teknologisk Institut i Taastrup

27. oktober på Teknologisk Institut i Aarhus

Læs mere her

 

21. april 2022

Dancert søger ny kollega med byggefaglig baggrund

Læs mere her

 

11. marts 2022:

DK-VAND, certificering af produkter til drikkevandsforsyning.

Nye produkter er tilføjet i bestemmelserne: Beholdermaterialer i plast.

Læs mere her

 

15. februar 2022:

Dancert afholder nu igen ERFA-møder for de certificerede statikere - i april måned.

Læs mere her

 

27. januar 2022

Supplerende bestemmelser for produktcertificering, ny udgave 14:

Punkt 20 vedr. Loftstiger er tilføjet.

Find de supplerende bestemmelser her

 

27. september 2021

Supplerende bestemmelser for sandkassesand, udgave 3, 01-08-2021:

Skrivefejl er blevet rettet på side 2, skema 5.2. Række 1: 5 mb/kg rettet til 50 mg/kg

Find tilrettet udgave 3 her

 

17. september 2021

Certificering af statikere:

Dancert er nu akkrediteret til den nye BEK 1304/2021 om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.

 

16. august 2021

Dancert afholder nu fysiske ERFA-møder for certificerede statikere

22. september 2021 på Teknologisk Institut i Taastrup

13. oktober 2021 på Teknologisk Institut i Aarhus

Læs mere her

 

16. august 2021

Ny udgave af Beskrivelse af certificeringsordningen for Innovationsledere, nu udgave 3.

Find bestemmelserne her

 

12. august 2021

Dancert ændrer betalingsvilkår for certificering af statikere.
For nye ansøgninger vil certificeringsgebyret blive faktureret i forbindelse med udsendelse af accept af ansøgning. 

Læs mere her

 

Maj 2021:

Der foreligger nu en udgave 3 af de Supplerende bestemmelser for certificering af produktionsstyring for grusmaterialer til brug i permeable bærelag.

I udgave 3 er der lavet en bedre forklaring af prøvningsmetoderne i Anneks A – Prøvning, hvorved vi håber, det er blevet mere forståeligt, hvordan prøvningerne skal udføres.

Find bestemmelserne her

 

17. maj 2021:

Dancert er nu akkrediteret til certificering af indbrudshæmmende produkter

Læs mere her

 

11. maj 2021:

Udgave 2 af DK-VAND's supplerende bestemmelser er nu sat i kraft - og findes på både dansk og engelsk:

Dansk

Engelsk

 

17. marts 2021:

Invitation til ERFA-møder for certificerede statikere

Læs mere her

 

9. februar 2021:

Statikere:
Nu kan video-optagelsen fra orienteringsmødet vedr. certificering af statikere 27-01-2021 ses her.

 

4. februar 2021:

Certificering af statikere: Lovpligtige og særlige krav fra kommunen

I forbindelse med udarbejdelse af statisk dokumentation for byggeprojekter er der en række krav, som skal overholdes.

Læs mere her

 

2. februar 2021:

Statikere:
Pdf-fil med præsentationen fra orienteringsmøde vedr. certificering af statikere

Nu ligger præsentationen fra mødet den 27-01-2021 på hjemmesiden

 

18. januar 2021:

Produkt-certificering:
Sammenlægning af akkrediteringer

Pr. 18. januar 2021 er Dancerts akkreditering 7002 og 7040 lagt ind under akkreditering 7001, så hele produktcertificeringen er samlet under et.

Læs her, hvad akkreditering 7001 nu dækker

 

10. januar 2021:

Statikere - Brug af assistance i projekter - KK3-4

Ved ansøgning om certificering som statiker til konstruktionsklasse 3-4 skal der indsendes et projekt i konstruktionsklasse 3 eller 4. Ved større projekter i disse konstruktionsklasser kan der være flere, der har deltaget i udarbejdelsen.

Flere ansøgere spørger, om projekter, hvor ansøger ikke har udarbejdet dokumentationen alene, kan bruges til certificering. Dancert har en række krav til dokumentationen, når der har været anvendt assistance ved udarbejdelse af projekterne.

Læs mere her

 

11. december  2020:

Orienteringsmøde om certificering som statiker

Online via Teams - 27. januar 2021 kl. 13.00-16.00

Læs mere her

 

11. december 2020:

DK-VAND - mere info vedr. nye bestemmelser

DK-VAND’s styregruppe har besluttet at ændre DK-VAND’s certificeringsbestemmelser for plastrør og tilhørende produkter af 23. august 2017, så de bedre modsvarer kravene i tilsvarende europæiske ordninger. Samtidig er det besluttet at udstede selvstændige DK-VAND-certifikater, således at der via certifikatnummeret sikres en bedre sporbarhed til de DK-VAND-mærkede produkter.

I første omgang gælder de nye supplerende bestemmelser for plastrør, der er INSTA-CERT-certificerede. Senere vil fittings og andre komponenter, der anvendes i vandbanen, følge efter, efterhånden som prøvningsbestemmelserne for disse er klar.

Du kan finde de nye supplerende bestemmelser her på Dancerts hjemmeside samt på DK-VAND’s hjemmeside:
Supplerende bestemmelser
DK-VAND's hjemmeside

Disse nye bestemmelser supplerer Dancerts almindelige vilkår for certificering, inspektion og godkendelse: link

De nye DK-VAND-certifikater vil blive udstedt i løbet af det næste år i takt med, at de årlige audits på de enkelte virksomheder bliver gennemført.

Ud over et nyt certifikat er de primære ændringer, at de årlige inspektioner ændres til egentlige audits. Her lægges der vægt på, at det er virksomhedernes produktionsstyringssystem, der skal sikre, at kravene til produkterne overholdes i certificeringsperioden.

Desuden ændres prøveudtagning/test fra én gang (af samtlige dimensionsgrupper) i løbet af den treårige certificeringsperiode til at være løbende årlige tests. Der vil hvert år blive udtaget emner fra én udvalgt dimensionsgruppe. Således vil der i løbet af certificeringsperioden blive udført tests af emner fra alle dimensionsgrupperne.

 

26. november 2020:

Nu findes DK-VAND's supplerende bestemmelser også på engelsk.

Link til Supplerende bestemmelser på Dancerts engelske hjemmeside

 

16. oktober 2020:

Supplerende bestemmelser for DK-VAND - Certificering af plastrør

Find udgave 1 samt bilag her 

 

5. oktober 2020:

Beskrivelse af certificeringsordning for statikere: Nu i en udgave 7.
Der er tilføjet et punkt 7.2 vedr. Overvågning/stikprøvekontrol.

Find den nye udgave af beskrivelsen her

11. september 2020:

Certificering af statikere - BEK 776

Dancert er nu blevet akkrediteret til den nye bekendtgørelse BEK 776 Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.

Dette betyder, at certifikater til certificerede statikere nu udstedes i henhold til denne bekendtgørelse. Tidligere udstedte certifikater vil fortsat lyde på BEK 674; certifikaterne er fortsat gyldige, selvom der er udkommet en ny udgave af bekendtgørelsen.

Den nye bekendtgørelse finder du her

 

9. september 2020:

Pr. 9. september 2020 træder udgave 7 af Dancerts almindelige vilkår i kraft.

Der er tilføjet et punkt 2.6: 

Virksomheden er forpligtet til at sørge for, at den har det fornødne grundlag til at kunne give Dancert ret til at behandle personhenførbare oplysninger om virksomhedens medarbejdere, som er nødvendige for at Dancert kan udføre certificering, auditbesøg m.m.

Find de nye gældende bestemmelser her

 

8. september 2020:

Du kan nu tilmelde dig Dancerts nyhedsbrev.

 

31. august 2020:

Nu kan du se video-optagelse af Dancerts orienteringsmøde vedr. certificerede statikeres virke her

 

8. juli 2020:

Pr. 1. august 2020 træder udgave 3 af Dancerts supplerende bestemmelser i kraft for hhv. faldsand og sandkassesand.

Fra 1. august 2021 skal alle certifikater udstedes iht. de nye udgaver nr. 3; dermed vil der være en overgangsperiode på 1 år.

Find de nye bestemmelser her

 

8. juli 2020:

Dancert tilbyder certificering af brolægningsgrus og fugefyldningsmateriale.

Læs mere her

 

11. juni 2020:

Orienteringsmøder - Certificerede statikeres virke

Så er der fastlagt nye datoer for orienteringsmøderne.

Læs mere her

 

7. april 2020:

Der er en ny udgave 13 af Dancerts supplerende bestemmelser for produktcertificering.

Et afsnit i tillægget til pkt. 7 vedr. vådrumsmembraner er blevet slettet.

Link til supplerende bestemmelser

 

2. april 2020:

Ny frivillig certificeringsordning hos Dancert:

Certificering af produktionsstyring for affaldsforbrændingsslagge til brug i bærelag i vejbyggeri.

Læs mere her

Link til supplerende bestemmelser

 

27. marts 2020:

COVID-19:

Dancert arbejder videre med gennemførelse af audit og bedømmelser, så vidt muligt.

System-/produktcertificering/KLS-El: I vil som virksomhed blive kontaktet m.h.p. at afklare jeres situation, og under hvilke forhold audit kan gennemføres.

Dancert vil selvfølgelig følge gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

For personcertificering: Her fortsættes som sædvanligt.

 

9. marts 2020:

Orienteringsmøder vedr. certificerede statikeres virke

OBS! 25. marts: Udsættes på ubestemt tid grundet COVID-19.

Læs mere her

 

9. marts 2020:

Næste eksamen vedrørende Personcertificering af Energiledere afholdes:

Mandag den 4. maj 2020 på Teknologisk Institut i Tåstrup.

Læs mere her

 

19. december 2019

Dancert er nu akkrediteret til personcertificering i Energiledelse

Læs mere her

 

22. oktober 2019

Orienteringsmøder 14/11 og 25/11 samt 6/1 og 8/1 - Certificering af statikere 

Læs mere her

 

16. august 2019

Nyt certificeringsgrundlag til Døre og Vinduer

Læs mere her

Link til de nye supplerende bestemmelser for certificering af døre og vinduer

 

03. juli 2019:

Dancert er nu akkrediteret til certificering af statikere.

Som de første i Danmark er Dancert A/S nu blevet akkrediteret til certificering af statikere.

Læs mere her

 

21. juni 2019:

Ny udgave af Dancerts almindelige vilkår

Dancerts almindelige vilkår er pr. 21. juni 2019 ændret iht. krav i certificeringsstandarder.

De er tilrettet, så det tydeligt fremgår, at en række forhold er gældende for både certificerede virksomheder og certificerede personer.

Punkt 7.1 er opdateret: Ved inddragelse af certifikater vil certifikater eller godkendelser som hovedregel først blive suspenderet. Er forholdene, der førte til suspension, ikke bragt i orden inden for 12 måneder, vil certifikater eller godkendelser blive bragt til ophør.

Find bestemmelserne her

 

24. september 2018:

Ny certificeringsordning for statikere på vej

Dancert arbejder på at blive akkrediteret til certificering af statikere efter Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (BEK 1616). Vi arbejder på at være klar inden sommerferien 2019!

 

29. maj 2018:

Ny udgave 12 af supplerende bestemmelser for produktcertificering (vedr. vejmaterialer)

Dancert har redigeret bestemmelserne i punkt 10 vedr. sand, sten & grusmaterialer; vejmaterialer:

Vejregel:2005 samt Vejregel:2003 er ændret til Vejregelrådets udbudsforskrift, April 2018.

 

20. april 2018:

Ny udgave af supplerende bestemmelser for produktcertificering vedr. betonelementer.

Dancert har lavet en ændring af supplerende bestemmelser for produktcertificering således, at der nu foreligger en udgave 11. Ændringen er for betonelementer, hvor tillæg til pkt. 7 i de almindelige vilkår er fjernet.

21. marts 2018:

Personcertificering - akkreditering

Dancert er blevet akkrediteret til personcertificering af innovationsledere.
Personcertificeringsordningen henvender sig til personer, der leder innovationsprojekter i private virksomheder eller organisationer. Certifikatet dokumenterer kompetencer til anvendelse af innovationsværktøjer beskrevet i TS/EN 16555. De første 11 certifikater er udstedt.

Se mere på: Personcertificering

1. marts 2018:

Sammenlægning af akkrediteringer

Dancert har fået lagt akkrediteringsnr. 7012 (træbaserede byggevarer) ind under akkrediteringsnr. 7001 Byggevarer.
 

1. marts 2018:

Dancert er blevet akkrediteret til certificering efter EN 3834 Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer, del 2, 3 og 4.

31. januar 2018:

Dancert er blevet akkrediteret til EN 14915:2013 og EN 14915:2013+A1:2017 Massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug – Egenskaber, krav og mærkning, for anvendelse der er undergivet regler om reaktion ved brand.

18. januar 2017:                                                                                                                                                                                      

Nu er produktcertificering af vinduesproduktion – DVC – en fuldt integreret del af Dancert A/S.

I Januar 2015 flyttede Teknologisk Institut sine produktcertificeringsaktiviteter på vinduesområdet ind under datterselskabet Dancert A/S, hvor andre produkt- og systemcertificeringer varetages fra. Dette er begrundet i skærpede krav til adskillelse mellem rådgivning og certificering på produktområdet. Dette omfatter ligeledes at akkreditering 7002, nu er blevet overflyttet til Dancert A/S.

10. marts 2016:

Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger
Den 1. januar 2016 afskaffede Forsikring & Pension "Standard-Tyv-Metoden" (STM), som var grundlaget for deres Positivliste med sikringsprodukter. For fremtiden skal alle produkter til skalsikring; det vil sige døre, vinduer, rulleskodder og gitre, i stedet være certificeret i henhold til de fælleseuropæiske normer EN 1627 til EN 1630.

7. september 2015: 

Tilbagekaldelse af certifikat fra virksomheden BG Beton A/S 
Virksomheden BG Beton A/S har frem til 8. juni 2015 haft produktionsstedet Nordsøvej 15, 2100 København Ø under certifikat hos Dancert. Den 8. juni 2015 suspenderede Dancert virksomhedens certifikat, da betingelserne for opretholdelse af certifikatet bedømtes ikke længere at være opfyldt. Efterfølgende er certifikatet endeligt ophørt. 

2. januar 2015

Certificering af rørsystemer af plast - herunder til drikkevand 
Fra 1. januar 2015 er Dancert A/S blevet partner i det nordiske INSTA-CERT, der bl.a. certificerer rørsystemer af plast iht. Nordic Poly Mark og dækker rør til drikkevand, dræn, afløb, gas mv. Samtidig er der etableret en ny dansk certificeringsordning DK-VAND, som viser, at rør og andre komponenter er egnede til anvendelse ved drikkevandsforsyning. Denne ordning afløser den nedlagte DS-ordning og supplerer de lovgivningsmæssige GDV-krav, der gælder for vandinstallationer i bygninger.

Tilmeld nyhedsbrev

×