Teknisk dossier - Opbevaring

DANCERT A/S er et uvildigt og uafhængigt ATEX-testhus, der er udpeget af de danske myndigheder som bemyndiget organ i Danmark (Notified Body – ExNB) med Notified Body nr. 1073.

I den forbindelse tilbyder DANCERT at opbevare tekniske dossiers for mekanikudstyr i overensstemmelse med kravene i ATEX-direktivet (Annex VIIII).

Link til Oplysningsformular


Det tekniske dossier skal i hovedtræk indeholde følgende information:

 

  • Fabrikantens navn
  • Beskrivelse af type og evt. modelnøgle
  • ATEX-mærkning
  • Konstruktions- og fabrikationstegninger samt skitser af komponenter, delmontager, kredsløb mv. samt evt. beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for forståelse af nævnte tegninger og skitser
  • Liste over harmoniserede ATEX-standarder, som helt eller delvist er anvendt
  • Risikovurdering med en beskrivelse af de valgte løsninger med henblik på at opfylde kravene samt resultater af konstruktionsberegninger  og undersøgelser mv.
  • Eventuellle prøvningsrapporter
  • Brugsanvisning
  • Overensstemmelseserklæring

 

Det er fabrikantens ansvar at sikre, at det samlede tekniske dossier er korrekt, fuldstændigt og opfylder kravene i ATEX-direktivet 2014/34/EU bilag VIII, Artikel 13, 1b, ii), samt at overensstemmelseserklæringen er korrekt og løbende vedligeholdes.

Dancert vurderer ikke indholdet i det dossier, der modtages. Derfor er det fabrikantens ansvar, at det tekniske dossier opfylder kravene.

Det er også fabrikantens ansvar, at det tekniske dossier gemmes i mindst 10 år, efter den sidste enhed er produceret.

Dokumentationen skal uploades på OneDrive og evt. link hertil sendes på anmodning via mail til
stec@dti.dk sammen med den udfyldte oplysningsformular (link ovenfor).

Dancerts navn og adresse, samt Notified Body nr. 1073 skal fremgå af overensstemmelseserklæringen sammen med det af Dancert oplyste arkivnummer.

 

Tilbage til ATEX-forsiden...

 

Tilmeld nyhedsbrev

×