Plastrørssystemer til drikkevandsforsyning i Danmark

Dancert har den 30. juni 2023 opnået akkreditering på vores certificeringsordning DK-VAND.

Eksisterende certifikater vil blive konverteret til akkrediterede certifikater ved næstkommende audit af virksomhederne.


 

Dancert er ansvarlig for den danske certificeringsordning DK-VAND, der trådte i kraft 1. januar 2015.

Certificering kan alternativt ske gennem samarbejdspartnerne i INSTA-CERT.

DK-VAND-ordningen sikrer, at rørsystemerne opfylder danske krav til rørsystemer og andre komponenter til anvendelse i drikkevandsforsyning, herunder at der er gennemført en miljøvurdering og kravspecificering af materialet ved DHI, samt at en efterfølgende akkrediteret test viser, at kravene er opfyldt.

DK-VAND-certifikater dækker, at produkter ikke emitterer sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet i koncentrationer, der kan skade brugerne. Desuden at produkterne ikke afgiver smag og lugt til drikkevandet. For nærværende dækker ordningen plastrør, fittings og materialer af plast til beholdere. Der arbejdes løbende med at udvide ordningen til nye produkter.

Hensigten er, at DK-VAND-certificering skal kunne dokumentere krav i det europæiske Drikkevandsdirektiv.

Ordningen er udviklet i samarbejde med DANVA, større vandforsyninger, bl.a. HOFOR og Aarhus Vand og plastproducenter af rør og fittings.

Se her oversigt over certificerede virksomheder og produkter:

https://dk-vand.org/certificates/

Dancerts supplerende bestemmelser for DK-VAND finder du her.

Tilmeld nyhedsbrev

×