name

Om certificering (virksomheder)

At blive certificeret betyder, at virksomheden gennemløber en proces, som afsluttes med, at virksomheden modtager et certifikat fra Dancert A/S som det synlige bevis på, at virksomheden opfylder alle de krav, som er anført på certifikatet (certificering).


Praktisk vejledning - Produkt- og systemcertificering

Dancert A/S kan normalt ikke udstede certifikat på krav, som ikke er indeholdt i et anerkendt kravgrundlag, men mulighederne er alligevel mange.

Virksomheder, der overvejer at blive certificeret af Dancert A/S, kan orientere sig om certificeringsgrundlaget for det aktuelle produktområde ved:

Certificeringsprocessen (produkt og system-certificering) er forklaret i "Certificeringsprocessen", af hvilken det også fremgår, at Dancert A/S gerne deltager i et uformelt orienteringsbesøg, inden virksomheden beslutter at ansøge om certificering.

Formålet med besøget er at orientere om Dancerts virke og erfaringer samt om hvilke valg, der skal foretages før ansøgning om certificering. Fortolkningsproblemer kan afklares, og sammen med virksomheden kan det aktuelle stade for opfyldelse af certificeringsgrundlaget vurderes.

Dancert kan endvidere foretage en vejledende vurdering af, hvorvidt virksomhedens dokumentationsmateriale opfylder certificeringsgrundlaget, inden virksomheden ansøger om certificering, samt skøn over omkostninger og tidsplan.

Ud over selve produkt- eller FPC-certificeringen kan Dancert A/S efter ønske være behjælpelig med at sammensætte og koordinere den ’fulde pakke’ for virksomhedens:

  • Typeprøvning, såkaldt ITT (Initial Type Testing)
  • Tekniske dokumentation
  • Krævede overenstemmelsesdokumenter i forbindelse med CE-mærkning og eksport til EU
  • FPC-manual

 

Tilmeld nyhedsbrev

×