name

Produktcertificering


Produktcertificering af certificering af produktionskontrolsystemer, der skal sikre bestemte egenskaber ved de produkter, der produceres. I EU er der krav til CE-mærkning af en række produkter gennem produktcertificering. Der kan også være tale om produktcertificering, som ikke er knyttet til CE-mærkning.

CE-mærkning

Dancert er notificeret og akkrediteret til at foretage de nødvendige aktiviteter der skal til for at kunne få et EC-certifikat, som dokumentation på at produktet opfylder kravene i de tilknyttede harmoniserede europæiske standarder. Når certifikatet er opnået kan produktet CE–mærkes. Mærkningen består af et logo og en efterfølgende tekst. Logoet er ens i alle tilfælde.

Vejen til CE-mærkning giver en udførlig omtale af mulighederne og beskriver, hvilke kravene findes.

Produktcertificering uden CE-mærkning
Produktcertificering uden CE–mærkning gennemføres som en produktcertificering efter et anerkendt kravgrundlag, og virksomheden kan efter fuldendt certificeringsproces opnå et Dancert certifikat. Kunder får herved sikkerhed for kvalitet, der opfylder kravgrundlaget, idet virksomheden skal have implementeret kvalitetsstyring, som passer til produktionen.
 

Tilmeld nyhedsbrev

×