name

Certificering - Typeafprøvning

Direktivet 2014/34/EU angiver, hvornår et ATEX-certifikat er krævet for et produkt, en komponent eller sikringssystem, udtrykt ved modul B (Annex III) eller modul G (Annex IX).

Et certifikat udstedes almindeligvis med baggrund i en verificering op mod kravene i gældende ATEX harmoniserede standarder.

 

Link til Ansøgningsskema


Direktivet stiller for visse ATEX-kategorier krav til, at certificeringen er udført af en tredjepart, og at der f.eks. skal foreligge et EU Type Examination Certificate.

Certificate for Category 1 and M1 (typical equipment for Zone 0 or Zone 20)

 

 

 

Certificate for Category 2 and M2 (typical equipment for Zone 1 or Zone 21

 

 

For udstyr for kategori 3, dvs. for anvendelse i zone 2 eller zone 22 er der ingen krav om 3. parts certificering, men der skal altid udarbejdes et teknisk dossier, som skal opbevares hos fabrikanten og ligge til grund for overensstemmelses-erklæringen, ligesom materiellet skal Ex-mærkes. Standarder, som ligger til grund for vurderingen, skal fremgå af overensstemmelseserklæringen.

Der kan udstedes et frivilligt ATEX type-certifikat for kategori 3, både for gas og støv.

For kategori 3 kan der ligeledes udføres en ”Unit Inspection” til Annex IX.

Udstyr, der er certificeret til f.eks. kategori 1 eller kategori 2, kan også bruges som kategori 3-udstyr.

 

Hvordan kan Dancert hjælpe?

Certifikater udstedes af Dancert A/S, der er et uvildigt og uafhængigt certificeringsorgan. Dancert A/S er udpeget som bemyndiget organ i Danmark for elektrisk og ikke-elektrisk materiel (Notified Body nr. 1073 - ExNB). Det betyder, at Dancert kan udstede relevante ATEX-certifikater for materiel/udstyr for anvendelse i områder med risiko for eksplosiv atmosfære (Ex-områder). 

Dancert er akkrediteret af DANAK, og akkreditering sikrer, at det er kun personer med betydelig indsigt i ATEX-kravene, der kan udføre evalueringen.

 

Læs mere vedr. Dokumentation for certificeringen

Download her vores ”ATEX-Guide” og få et overblik over diverse begreber og terminologier, der anvendes i Ex-branchen.

 

Tilbage til ATEX-forsiden...

Tilmeld nyhedsbrev

×