Ny certificeringsordning iht. DS 1140

Hos Dancert oplever vi stor interesse for den nye frivillige certificeringsordning.

Se her præsentationen fra orienteringsmødet i Middelfart den 13. juni 2023.


Dancert har udviklet en ny frivillig certificeringsordning for entreprenørvirksomheder, der udfører bærende konstruktioner. Ordningen baserer sig på DS 1140’s krav til udførelseskontrol.

Når ordningen er fuldt implementeret, er det Dancerts målsætning, at en entreprenørvirksomhed med et DS 1140-certifikat i hånden ikke længere behøver at udarbejde den ”Statiske Kontrolrapport for udførelse arbejde - B3.2.2.x”. 

Certifikatet vil sammen med en erklæring (om at byggeopgaven er omfattet af certifikatet) dokumentere, at de bærende konstruktioner er udført som projekteret og således erstatte den statiske kontrolrapport for udførelse. 

For den certificerede statiker betyder det, at han fremover ikke behøver at gennemføre en omfattende kontrol af entreprenørens udførelseskontrol iht. sit virke. Et DS 1140-certifikatet og erklæringen er tilstrækkeligt grundlag for udarbejdelse af sluterklæringen.

For at kunne opnå og opretholde et certifikat skal virksomheden underkaste sig en tredjepartskontrol, der vil indeholde ekstern audit. Audit vil omfatte virksomhedens kvalitetsledelsessystem og skal godtgøre, at det dækker kravene i DS 1140, og at det er implementeret i hele organisationen. Audit vil omfatte virksomhedens administrative (kontor-) arbejdspladser og virksomhedens byggepladser. Audit på byggepladserne skal godtgøre, at virksomhedens kontrol af udførelsen lever op til kravene i DS 1140. Der vil også her blive auditeret, at leverandører og underleverandører håndteres efter kravene i DS 1140.

Der slækkes ikke på de krav til udførelseskontrol og dokumentation, som bygningsreglementet og DS 1140 foreskriver. De data, der skal til for at danne B3.2.2.x Statisk Kontrolrapport for udførelse skal forefindes i virksomheden og opbevares i henhold til gældende regler og kontraktmæssige forhold. Den Statiske Kontrolrapport for udførelse skal kunne udarbejdes på forlangende.

Dokumentet B2.2.x Statisk Kontrolplan for udførelse vil blive et internt dokument, der opbevares i virksomheden.

Den udførende virksomhed skal forsat udarbejde dokumentet A5 Konstruktion som udført, som beskrevet i Bygningsreglementet.

Krav som virksomheden skal opfylde for at kunne opnå certifikat

En virksomhed, der er certificeret iht. DS1140, vil have demonstreret,

  • at den har et kvalitetsledelsessystem, der som minimum lever op til kravene i DS 1140 kapitel 4
  • at den udarbejder projektspecifikke kontrolplaner for egenkontrol og uafhængig kontrol på baggrund af standard kontrolplaner og eventuelle særlige kontroller, der fremgår af B2.2.1.x.
  • at foreskrevne kontroller gennemføres i praksis
  • at kontrollerne dokumenteres på et niveau, der viser, at de bærende konstruktioner er udført som projekteret.

Se her pressemeddelelse fra 9. maj 2023

Se her præsentationerne fra orienteringsmøder i januar:

Taastrup - inkl. præsentation fra Michael Panton Lind fra ABC
Aarhus - inkl. yderligere info vedr. ISO 9001 

For yderligere information, se:

Webinar hos Inspectly

DS 1140:2019 - Webshop Dansk Standard

DS/INF 1140:2022 - Webshop Dansk Standard

Tilmeld nyhedsbrev

×