name

DK-VAND forbereder sig til Drikkevandsdirektivet

D. 12. januar 2026 implementeres de nye godkendelsesordninger for produkter i kontakt med drikkevand i henhold til EU’s Drikkevandsdirektiv. Ændringen kommer til at påvirke de virksomheder, der i dag er certificeret i henhold til DK-VAND. Dancert A/S deltager aktivt i samarbejdet i branchen omkring implementeringen af godkendelsesordningerne, så vi kan støtte vores kunder i overgangen til Drikkevandsdirektivet på bedst mulig vis.


D. 12. januar 2021 vedtog EU det nye Drikkevandsdirektiv, (EU) 2020/2184, som blandt andet harmoniserer kravene til afgivelse stoffer til drikkevand på tværs af EU. Dancert A/S er underleverandør til ordningen og er akkrediteret til at varetage certificeringen.

Direktivet indeholder en overgangsperiode frem til d. 12. januar 2026, hvor de fælles krav til afgivelse af stoffer til drikkevand træder i kraft. Perioden frem til d. 12. januar 2026 er en overgangsperiode, hvor producenterne kan forberede sig på de nye krav. Tidligere på året er de sidste delegerede forordninger, der definerer hvordan typeafprøvning og godkendelse skal fungere i praksis, kommet på plads.  

Der er i den sammenhæng et stort arbejde i gang på tværs af branchen for at skabe optimale rammer for udmøntning af den nye godkendelsesordning i praksis.

I Dancert er vi optaget at hjælpe vores DK-VAND-kunder ved overgangen til det nye direktiv, og vi er i den forbindelse gået ind i arbejdet i Group of Future Notified Bodies på drikkevandsdirektivet med forventning om selv at blive notificeret. På den måde søger vi at skabe tryghed for de kunder, der allerede har en DK-VAND-certificering.

Om den nuværende DK-VAND-ordning:

I Danmark kan leverandører af rør og fittings i kontakt med drikkevand blive certificeret inden for den frivillige certificeringsordning, DK-VAND. Ordningen er baseret på et bredt samarbejde i branchen med deltagelse af blandt andre producenter og brancheorganisationer for vandværker.

DK-VAND er en frivillig certificeringsordning, der gennem de seneste 10 år har været med til at sikre kvaliteten af det danske drikkevand ved at sætte rammer for afgivelsen af stoffer fra produkterne til drikkevandet. Dancert deltager aktivt i dette arbejde ved bl.a. at overvåge at produkterne overholder kravene i produkterne.

Du kan læse mere om ordningen på Dancerts hjemmeside og på DK-VAND's egen hjemmeside

Tilmeld nyhedsbrev

×