name

Upartiskhed

De 2 mest centrale krav, man altid må stille til et certificeringsorgan er UPARTISKHED og KOMPETENCE.


Med UPARTISKHED forstås, at certificeringsorganet og de personer, der bedømmer om en virksomhed eller person opfylder certificeringskravene, skal være uafhængige af virksomheden eller personen, og de må ikke have nogen form for egne interesser i virksomheden eller personen.

DANCERT forstår til fulde betydningen af upartiskhed i certificeringen og har derfor indført interne regler og procedurer, der sikrer, at eventuelle interessekonflikter identificeres og håndteres således, at de personer, der deltager i bedømmelse af virksomheder og personer, er uafhængige og kan virke objektivt.

Dancerts ledende medarbejder er ansvarlig for, at disse regler og procedurer følges, og Dancerts certificeringsudvalg fører tilsyn med, at kravet om upartiskhed efterleves.

Med KOMPETENCE forstås ,at certificeringsorganet og de personer, der bedømmer om en virksomhed eller person opfylder certificeringskravene, har tilstrækkelig indsigt i de processer og regler, der gælder for området.

DANCERT sikrer via sin tilknytning til Teknologisk Institut, at personalet har et højt kompetenceniveau, og at kompetencen til stadighed vedligeholdes og udbygges.

Tilmeld nyhedsbrev

×