Ændring af betalingsvilkår for certificering af statikere

Dancert ændrer betalingsvilkår for certificering af statikere. For nye ansøgninger vil certificeringsgebyret blive faktureret i forbindelse med udsendelse af accept af ansøgning. Dancert fremsender accept af ansøgning umiddelbart efter ansøgningen om certificering er modtaget.


Certificeringsgebyr dækker behandling af ansøgning, kvalifikationsbedømmelse og verifikation af bedømmelser.
Gebyret opkræves, uanset om der kan udstedes certifikat eller ikke.

Certificeringsgebyrerne er:

For KK2-ansøgninger: 30.000 kr.

For KK3-4-ansøgninger og tredjepartskontrol: 45.000 kr.

For anerkendte statikere til KK3-4-ansøgninger og tredjepartskontrol: 15.000 kr.

Priserne er uden moms.

Det resterende beløb for certificeringsprocessen faktureres efter endt forløb.

Læs mere her

Tilmeld nyhedsbrev

×